Одабрани уџбеници за школску 2021/2022. годину

Први разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 Нови   логос Душка Милић СРПСКИ ЈЕЗИК  БУКВАР за први разред основне школе ћирилица
2 Наташа Станковић Шошо, Маја Костић ЧИТАНКА ,,Реч по реч”
3 Наташа Станковић Шошо, Маја Костић НАСТАВНИ ЛИСТОВИ уз буквар
4 Нови   логос Ива Иванчевић, Илић Сенка Тахировић МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА за први разред основне школе 1,2,3,4 уџбеник је из 4 дела
5 Нови   логос Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков СВЕТ ОКО НАС ,, СВЕТ ОКО НАС” уџбеник за први разред основне школе
6 Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков ,, СВЕТ ОКО НАС” радна свеска
7 Нови   логос Драгана Михаиловић Бокан , Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА  „MУЗИЧКА КУЛТУРА”  уџбеник за први разред основне школе
8 Нови   логос Наташа Анђелковић,
Биљана Калафатић,
Марина Ињац
ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1  ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1
9 Нови   логос Susan Iannuzzi ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends Foundation Class Book”, eнглески језик за први разред основне школе, уџбеник

 

Други разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 НОВИ ЛОГОС Наташа Стокановић Шошо, Маја Костић СРПСКИ ЈЕЗИК  +ЛАТИНИЦА ЧИТАНКА ,,Уз речи растемо,,
2 Јелена Срдић ГРАМАТИКА ,,Дар речи,,
3 Наташа Стокановић Шошо, Јелена Срдић РАДНА СВЕСКА за други разред
4 Душка Милић, Татјана Митић ,,ЛАТИНИЦА”
5 НОВИ ЛОГОС Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић МАТЕМАТИКА ,,МАТЕМАТИКА 1,2,3,4″ уџбеник је из 4 дела
6 НОВИ ЛОГОС Љиља Стоканови  Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић СВЕТ ОКО НАС УЏБЕНИК ,,СВЕТ ОКО НАС 2″
7 Љиља Стоканови  Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић РАДНА СВЕСКА ,,СВЕТ ОКО НАС 2″
8 НОВИ ЛОГОС Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА „Музичка култура 2”, уџбеник музичке културе за други разред основне школе
9 НОВИ ЛОГОС Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  „Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Трећи разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић СРПСКИ ЈЕЗИК „У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе
2  Јелена Срдић  „Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе
3 Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић „Радна свеска 3”,српски језик за трећи разред основне школе
4 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Сенка Тахировић, Ива Иванчевић МАТЕМАТИКА „Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе уџбеник је из 4 дела
5 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Марина Мунитлак, Маријана Шикл Ерски ПРИРОДА И ДРУШТВО „Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
6 Марина Мунитлак, Андријана Шикл Ерски, Албина Холод „Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе
7 Нови Логос Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА „Mузичка култура 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
8 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом
9 Naomi Simmons „Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска
10 Креативни центар Јелена  Димитријевић ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Beleske sa casova gradjanskog vaspitanja 3 РАДНА СВЕСКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Четврти разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН издаваштво Маја Димитријевић СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка 4
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић Граматика 4
3 Маја Димитријевић Радна свеска уз читанку
4 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић Радна свеска уз граматику
5 ВУЛКАН издаваштво Нела Милановић Јовановић МАТЕМАТИКА „Математика 4”, уџбеник математике за четврти разред основне школе
6 Нела Милановић Јовановић „Математика 4”, радна свеска из мтематикe за четврти разред основне школе
7 ВУЛКАН издаваштво Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Винко Ковачевић ПРИРОДА И ДРУШТВО „Природа и друштво 4”, уџбеник за четврти разред основне школе 1. и 2. део
8 ВУЛКАН издаваштво Маја Обрадовић МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура за четврти разред основне школе
9 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом
10 Naomi Simmons „Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска

Пети разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић СРПСКИ ЈЕЗИК „Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе
2  Јелена Срдић „Дар речи”, граматика за пети разред основне школе
3 Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић „Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе
4 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Ben Wetz, Diana Pye ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК English Plus 1 Student’s book”, eнглески језик за пети разред основне школе, уџбеник
5 Janet Hardy-Gould „English Plus 1 Workbook”, eнглески језик за пети разред основне школе, радна свеска
6 Klett Издавачка кућа доо Ђорђо Мота, Клаудија Брас НЕМАЧКИ ЈЕЗИК УЏБЕНИК + CO MAXIMAL
7 Јулија Катарина Вебер РАДНА СВЕСКА + CO MAXIMAL
8 Klett Издавачка кућа доо Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић МАТЕМАТИКА НОВО ИЗДАЊЕ „Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе
9 Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић „Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред основне школе
10 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Душко Лопандић, Ивана Петровић ИСТОРИЈА „Историја 5”, уџбеник историје за пети разред основне школе
11 БИГЗ школство доо Биљана Колачек, Александра Јовичић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за пети разред основне школе
12 БИГЗ школство доо Dejan Boskovic БИОЛОГИЈА Биологија 5, уџбеник
13 Биологија 5, радна свескa
14 Вулкан Јасмина Чолић МУЗИЧКА КУЛТУРА „Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе
15 БИГЗ школство доо МИЛИВОЈ МИШКО Павловић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА – уџбеник за пети разред основне школе
16 ИНФОТЕХНИКА Драган Голубовић и Небојша Голубовић ТЕХНИКА 5 Моделирање
17 ЕДУКА Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Техничко и информатичко образовање, уџбеник за пети разред основне школе
18 БИГЗ школство доо Марина Петровић РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика и рачунарство 5, уџбеник

Шести разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО АЛЕКСАНДАР ЈЕРКОВ, АНЂЕЛКА ПЕТРОВИЋ СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА
2 ДАНИЈЕЛА МИЛИЋЕВИЋ, СУНЧИЦА РАКОЊАЦ НИКОЛОВ ГРАМАТИКА
3 АНЂЕЛКА ПЕТРОВИЋ РАДНА СВЕСКА
4 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник
5 Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh „English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска
6 ,,КЛЕЕТ” Ђорђо Мота НЕМАЧКИ ЈЕЗИК MAXIMAL 2
7 Јулијана Катарина, Вебер Лидија Шобер, Сандра Хоман RADNA SVESKA MAXIMAL 2
8 ,,КЛЕЕТ” Небојша Икодиновић МАТЕМАТИКА  НОВО ИЗДАЊЕ „Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе
9 Бранислав Поповић „Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе
10 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ДАНИЈЕЛА ЋИРКОВИЋ ИСТОРИЈА „Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе
11 Сазнање Мићо М. Митровић ФИЗИКА Физика 6, уџбеник за 6. разред основне школе
12 Мићо М. Митровић Практикум Физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за 6. разред основне школе
13 БИГЗ школство доо ИГОР ЛЕШЧЕШЕН, НАТАША БАСАРИЋ ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за шести разред основне школе
14 БИГЗ школство доо ДЕЈАН БОШКОВИЋ БИОЛОГИЈА Биологија 6, уџбеник
15 Наталија Букуров Биологија 6, радна свеска
16 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ЈАСМИНА ЧОЛИЋ, МАРИЈАНА САВОВ СТОЈАНОВИЋ МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК
17 БИГЗ школство доо Миливоје Мишко Павловић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА – уџбеник за шести разред основне школе
18 Инфотехника ДРАГАН ГОЛУБОВИЋ ТЕХНИКА 6 Архитектура и грађавинарство
19 ЕДУКА Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА УЏБЕНИК
20 БИГЗ школство доо Никола Клем, Небојша Лазовић РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика и рачунарство 6, уџбеник

Седми разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО АЛЕКСАНДАР ЈЕРКОВ, АНЂЕЛКА ПЕТРОВИЋ СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА 7
2 ДАНИЈЕЛА МИЛИЋЕВИЋ, СУНЧИЦА РАКОЊАЦ КОЛАКОВИЋ ГРАМАТИКА 7
3 АНЂЕЛКА ПЕТРОВИЋК, КАТАРИНА КОЛАКОВЋ, ДАНИЈЕЛА МИЛИЋЕВИЋ РАДНА СВЕСКА 7
4 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Ben Wetz, Diana Pye ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник
5 Janet Hardy-Gould, James Styring English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска
6 Klett Издавачка кућа доо Ђорђо Мота, Елжбијета Кулак Кемписти, Дагмар Глик НЕМАЧКИ ЈЕЗИК MAXIMAL 3 – немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења
7 Јулијана Катарина Вебер, Лидија Шобер, Сандра Хоман MAXIMAL 3 – немачки језик за седми разред основне школе, РАДНА СВЕСКА за трећу годину учења
8 КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Мирјана Стојисављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић МАТЕМАТИКА Математика 7 – Уџбеник за 7. разред основне школе
9 Мирјана Стојисављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић Математика 7 – Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе
10 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Весна Димитријевић ИСТОРИЈА „Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
11 Сазнање Мићо М. Митровић ФИЗИКА Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе
12 Мићо М. Митровић Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за 7. разред основне школе
13 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО МАЈА ШУМАР РИСТОВИЋ ХЕМИЈА ХЕМИЈА 7- уџбеник за седми разред основне школе
14 ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ 7 СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за седми разред основне школе
15 БИГЗ школство доо ИГОР ЛЕШЧЕНИН, СЛОБОДАН ЗРНИЋ, БИЉАНА КОЛАЧЕК ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за седми разред основне школе
16 Завод за уџбенике Група аутора ГЕОГРАФИЈА Нема карта
17 БИГЗ школство доо ДЕЈАН БОШКОВИЋ БИОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА 7
18 ДЕЈАН БОШКОВИЋ РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за седми разред основне школе
19 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ЈАСМИНА ЧОЛИЋ, МАРИЈАНА САВОВ СТОЈАНОВИЋ МУЗИЧКА КУЛТУРА „Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе
20 БИГЗ школство доо МИЛИВОЈЕ МИШКО ПАВЛОВИЋ ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА 7 – уџбеник за седми разред основне школе
21 ЕДУКА Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7 – УЏБЕНИК
22 ИНФОТЕХНИКА Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић ТЕХНИКА 7 МОДЕЛИРАЊЕ
23 БИГЗ школство доо ЗОРИЦА ПРОКОПИЋ, ЈЕЛЕНА ПРИЈОВИЋ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика и рачунарство 7, уџбеник

Осми разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН издаваштво Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА 8 за осми разред основне школе
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов ГРАМАТИКА 8 за осми разред основне школе
3 Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић „Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе
4 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос Ben Wetz, Diana Pye ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник
5 Janet Hardy-Gould, James Styring „English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска
6 Klett Издавачка кућа доо Ђорђо Мота, Елжбијета Кулак Кемписти, Дагмар Глик НЕМАЧКИ ЈЕЗИК MAXIMAL 4 – немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења
7 Јулијана Катарина Вебер, Лидија Шобер, Сандра Хоман MAXIMAL 4 – немачки језик за осми разред основне школе, РАДНА СВЕСКА за четврту годину учења
8 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Оливера Тодоровић, Верица Марковић МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 8 УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
9 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ ИСТОРИЈА „Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са одабраним историјским изворима
10 Сазнање Мићо М. Митровић ФИЗИКА Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе
11 Мићо М. Митровић Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе
12 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Маја Шумар Ристовић ХЕМИЈА Хемија за 8. разред основне школе
13 Маја Шумар Ристовић Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе
14 БИГЗ школство доо Марко Милошевић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА 8- уџбеник за осми разред основне школе
15 ИНТЕРСИСТЕМ Група аутора Нема карта – СРБИЈЕ
16 БИГЗ школство доо Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА – уџбеник за осми разред основне школе
17 Дејан Бошковић РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за осми разред основне школе
18 ВУЛКАН издаваштво Катарина Трифуновић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА 8 – уџбеник за осми разред основне школе
19 ВУЛКАН издаваштво ЈАСМИНА ЧОЛИЋ, АЛЕКСАНДРА ХАЏИ ЂОРЂЕВИЋ МУЗИЧКА КУЛТУРА „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе
20 ЕДУКА Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић Техника и технологија Материјали за конструктивно обликовање
21 Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Техничко и информатичко образовање уџбеник за осми разред основне школе
22 БИГЗ школство доо Никола Клем, Небојша Лазовић РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика и рачунарство 8