Одабрани уџбеници за школску 2023/2024. годину

Први разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 Нови   логос Душка Милић СРПСКИ ЈЕЗИК  БУКВАР за први разред основне школе ћирилица
2 Наташа Станковић Шошо, Маја Костић ЧИТАНКА ,,Реч по реч”
3 Душка Милић НАСТАВНИ ЛИСТОВИ уз буквар
4 Нови   логос Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић МАТЕМАТИКА  МАТЕМАТИКА за први разред основне школе 1,2,3,4 уџбеник је из 4 дела
5 Нови   логос Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков СВЕТ ОКО НАС ,, СВЕТ ОКО НАС” уџбеник за први разред основне школе
6 Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков ,, СВЕТ ОКО НАС” радна свеска
7 Нови   логос Драгана Михаиловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА  „MУЗИЧКА КУЛТУРА”  уџбеник за први разред основне школе
8 Нови   логос Наташа Анђелковић,
Биљана Калафатић,
Марина Ињац
ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1  ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1 уџбеник
9 Фреска Jenny Dooley ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Smiles”, eнглески језик за први разред основне школе, уџбенички комплет

 

Други разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 НОВИ ЛОГОС Наташа Стокановић Шошо, Маја Костић СРПСКИ ЈЕЗИК  +ЛАТИНИЦА ЧИТАНКА „Уз речи растемо”
2 Јелена Срдић ГРАМАТИКА „Дар речи”
3 Наташа Стокановић Шошо, Јелена Срдић РАДНА СВЕСКА за други разред
4 Душка Милић, Татјана Митић „ЛАТИНИЦА”
5 НОВИ ЛОГОС Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић МАТЕМАТИКА „МАТЕМАТИКА 2” уџбеник за други разред
6 Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић „МАТЕМАТИКА 2” наставни листови за други разред
7 НОВИ ЛОГОС Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић СВЕТ ОКО НАС УЏБЕНИК „СВЕТ ОКО НАС 2”
8 Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић РАДНА СВЕСКА ,,СВЕТ ОКО НАС 2″
9 НОВИ ЛОГОС Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА „Музичка култура 2”, уџбеник музичке културе за други разред основне школе
10 НОВИ ЛОГОС Гордана Мићић, Милутин Мићић ЛИКОВНА КУЛТУРА „Ликовна култура 2”, уџбеник за други разред основне школе
11 НОВИ ЛОГОС Јован Јовановић Марина, Ињац Стефан Поповић ДИГИТАЛНИ СВЕТ ДИГИТАЛНИ СВЕТ 2, уџбеник за други разред основне школе
12 НОВИ ЛОГОС Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе

Трећи разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 НОВИ ЛОГОС Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић СРПСКИ ЈЕЗИК „У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе
2 Јелена Срдић, Зорана Петковић „Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе
3 Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић „Радна свеска 3”,српски језик за трећи разред основне школе
4 НОВИ ЛОГОС Сенка Тахировић, Ива Иванчевић МАТЕМАТИКА „Математика 3”, уџбеник математике за трећи разред основне школе уџбеник је из 4 дела
5 НОВИ ЛОГОС Марина Мунитлак, Маријана Шикл Ерски ПРИРОДА И ДРУШТВО „Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
6 Марина Мунитлак, Андријана Шикл Ерски, Албина Холод „Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе
7 НОВИ ЛОГОС Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА „Mузичка култура 3”, уџбеник за трећи разред основне школе
8 НОВИ ЛОГОС Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом
9 Naomi Simmons „Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска

Четврти разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 НОВИ ЛОГОС Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Бескр.речи
2 Јелена Срдић Зорана Петковић Граматика Дар речи
3 Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић Радна свеска уз комп.
4 НОВИ ЛОГОС Сенка Тахировић, Ива Иванчевић МАТЕМАТИКА 4 „Математика 4”, уџбеник за четврти разред ош 1.2.3.4.део
5 НОВИ ЛОГОС Александар Кандић Гордана Субаков Симић ЖЕЉКО ВАСИЋ ИВАНА ПЕТРОВИЋ ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 „Природа и друштво 4”, уџбеник  за четврти разред основне школе
6 „Природа и друштво 4”, радна свеска  за четврти разред ош
7 НОВИ ЛОГОС Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура за четврти разред основне школе
8 НОВИ ЛОГОС Naomi Simmons ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе
9 Naomi Simmons „Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска

Пети разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА 5
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов ГРАМАТИКА 5
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић РАДНА СВЕСКА 5
4 НОВИ ЛОГОС Ben Wetz, Diana Rye, Katarina Gormley ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК English Plus 1 Student’s book”, eнглески језик за пети разред основне школе, уџбеник
5 „English Plus 1 Workbook”, eнглески језик за пети разред основне школе, радна свеска
6 KLETT Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти,Дагмар Глик,Клаудија Брас НЕМАЧКИ ЈЕЗИК УЏБЕНИК + CO MAXIMAL
7 РАДНА СВЕСКА + CO MAXIMAL
8 KLETT Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић МАТЕМАТИКА „Математика 5”, уџбеник за ПЕТИ разред основне школе
9 Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић „Математика 5”, збирка задатака са решењима за ПЕТИ разред основне школе
10 НОВИ ЛОГОС Душко Лопандић, Ивана Петровић ИСТОРИЈА „Историја 5”, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе, уџбеник у електронском облику ћирилица
11 БИГЗ школство Биљана Колачек, Александра Јовичић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за пети разред основне школе
12 БИГЗ школство Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА Биологија 5, уџбеник
13 Биологија 5, радна свескa
14 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић МУЗИЧКА КУЛТУРА „Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
15 БИГЗ школство Миливој Мишко Павловић ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
16 ЕДУКА Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Техника и технологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
17 Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА 5 материјали за конструтивно обликовање
18 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Милош Папић, Далибор Чукљевић РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица

Шести разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА 6
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов ГРАМАТИКА 6
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић РАДНА СВЕСКА 6
4 НОВИ ЛОГОС Ben Wetz, Diana Rye, Katarina Gormley ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  „English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник
5  „English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска
6 KLETT Ђорђо Мота, Елжбијета Кулак Кемписти, Дагмар Глик НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Maximal 2, уџбеник
7 Maximal 2, радна свеска
8 KLETT Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић МАТЕМАТИКА „Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе
9 Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић  „Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе
10 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Данијела Ћирковић ИСТОРИЈА  „Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе
11 САЗНАЊЕ Мићо M. Митровић ФИЗИКА Физика 6, уџбеник за 6. разред основне школе
12 Практикум Физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за 6. разред основне школе
13 БИГЗ школство Игор Лешчешен, Наташа Басарић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за шести разред основне школе
14 БИГЗ школство Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА Биологија 6, уџбеник
15 Биологија 6, радна свеска
16 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
17 БИГЗ школство Миливоје Мишко Павловић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА – уџбеник за шести разред основне школе
18 ЕДУКА  Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Техника и технологија 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
19  Зоран Д. Лапчевић TЕХНИКА 6 материјали за конструтивно обликовање
20 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Милош Папић, Далибор Чукљевић ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Информатика и рачунарство 6, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица

Седми разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА 7
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов ГРАМАТИКА7
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић РАДНА СВЕСКА7
4 НОВИ ЛОГОС Ben Wetz,Diana Rye,Katarina Gormley ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК „English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник
5 English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска
6 KLETT Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти, Дагмар Глик, Клаудија Брас НЕМАЧКИ ЈЕЗИК MAXIMAL3 немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења
7 Јулијана Катарина Вебер Лидија Шобер,Сандра Хоман  MAXIMAL 3 немачки језик за седми разред основне школе, РАДНА СВЕСКАза трећу годину учења
8 КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић МАТЕМАТИКА Математика 7 – Уџбеник за 7. разред основне школе
9 Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић Математика 7 – Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе
10 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Весна Димитријевић ИСТОРИЈА  „Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
11 САЗНАЊЕ  Мићо М. Митровић ФИЗИКА Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе
12 Практикум Физика 7, збирка задатака и експерименталних вежби за 7. разред основне школе
13 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Маја Шумар Ристовић ХЕМИЈА ХЕМИЈА 7- уџбеник за седми разред основне школе
14 ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ7 СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за седми разред основне школе
15 БИГЗ школство Игор Лешчешен, Наташа Басарић, Слободан Зрнић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за седми разред основне школе
16 ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Група аутора ГЕОГРАФИЈА Нема карта Ваневропски континенти-
17 БИГЗ школство Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА 7
18 РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за седми разред основне школе
19 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
20 БИГЗ школство Миливој Мишко Павловић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА 7 – уџбеник за седми разред основне школе
21 ЕДУКА Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Техника и технологија 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
22 Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА 7 материјали за конструтивно обликовање
23 ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Милош Папић, Далибор Чукљевић ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Информатика и рачунарство 7, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица

Осми разред

Ред.бр. Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника
1 „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић СРПСКИ ЈЕЗИК  ЧИТАНКА 8 за осми разред основне школе
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов  ГРАМАТИКА 8 за осми разред основне школе
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић Радна  свеска 8
4 „НОВИ ЛОГОС” Ben Wetz,
Diana Rye,Katarina Gormley
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  „English Plus 4 SEKOND Edition, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник
5  „English Plus 4 ”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска
6 „KLETT” Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти,Дагмар Глик,
Клаудија Брас
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК MAXIMAL4 немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења
7  MAXIMAL 4 немачки језик за осми разред основне школе, РАДНА СВЕСКАза четврту годину учења
8 „КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР”
Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 8 УЏБЕНИК
9 Мирјана Стојисављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић МАТЕМАТИКА 8  ЗБИРКa ЗАДАТАКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
10 „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Весна Димитријевић ИСТОРИЈА  „Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са са одабраним историјскимм изворима
11 „САЗНАЊЕ” Мићо М. Митровић ФИЗИКА  Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе
12  Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред основне школе
13 “ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Mаја Шумар Ристовић ХЕМИЈА Хемија за 8. разред основне школе
14  Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе
15 „БИГЗ школство” Марко Милошевић ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА 8 – уџбеник за осми разред основне школе
16 ИНТЕРСИСТЕМ Група аутора Нема карта – СРБИЈЕ
17 „БИГЗ школство” Дејан Бошковић БИОЛОГИЈА БИОЛОГИЈА 8 – уџбеник за осми разред основне школе
18 РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за осми разред основне школе
19 “ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Катарина Трифуновић ЛИКОВНА КУЛТУРА ЛИКОВНА КУЛТУРА8- уџбеник за осми разред основне школе
20 „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Јасмина Чолић, Александра Хаџи-Ђорђевић МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
21 „ЕДУКА”  Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА 8 Техника и технологија 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
22  Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА материјали за конструтивно обликовање
23 “ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”
Милош Папић,
Далибор Чукљевић
 ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Информатика и рачунарство 8, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица