Бесплатни уџбеници

Важно обавештење бесплатни уџбеници

Разредне старешине треба да доставе податке о броју ученика за бесплатне уџбенике:

 1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица примаоци новчане социјалне помоћи доносе:
  • Копију решења којим се остварује право на социјану помоћ
 2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом:
  • Посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима
 3. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије – средња школа, факултет доносе:
  • Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента
  • Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете
  • За свако треће и наредно рођено дете које иде у ОШ “Бора Станковић“, не издаје се потврда јер школа поседује податке о наведеним ученицима

Податке доставити у рачуноводсво најкасније до 10.03.2019.год.

Аница Хајдук-Вељковић