Уобичајени знакови психосоцијалног дистреса деце

Делотворна комуникација са децом у кризној ситуацији

Разговор са децом о нападима

Како помоћи деци

Како се суочити са трагичним догађајем