Основна школа ,,Бора Станковић“ смештена је у модерном стамбеном насељу Бањица, а сама зграда се просторно и архитектонски потпуно уклапа у амбијент.

Спада у оне школе које су се развијале кроз дужи временски период и у више етапа, наслеђујући традиције двеју старих школа. Почеци њеног развоја сежу у даљу прошлост и везани су за историјат школе у селу Бањица и школе у тадашњем београдском предграђу Вождовац, тачније његовом горњем делу који се простирао између Вождовачке цркве и Трошарине, са заједничким називом ,,Предграђе Краљице Марије“.

1300
УЧЕНИКА
55
НАСТАВНИКА И УЧИТЕЉА
2
ЛАБОРАТОРИЈЕ
1932
ГОДИНА ОСНИВАЊА ШКОЛЕ

Школа ,,Краљице Марије“

У првој половини двадесетог века развој насеља је доводио до потребе формирања школе, како ученици из насеља више не би путовали ради образовања. Иницијатива је уродила плодом, па је 1929. решено да се у Предграђу Краљице Марије оснује нова школа чије ће просторије бити смештене у две зграде у власништву Црвеног крста. Одлука о оснивању званично је објављена решењем Министарства просвете (број 9966) од 18.фебруара 1930. године. Школа је именована према самом насељу – ,,Краљица Марија“. Према тадашњем образовном систему и ова школа је била четворогодишња. У почетку је бројала четири разреда са 150 ученика распоређених у четири учионице.

Временом је број ученика растао, готово се удвостручио, па је доследно томе већ 1932. број одељења повећан на седам. Ове околности су иницирале услове за подизање пространије школске зграде. 1933. године подигнута је нова зграда у Предграђу Краљице Марије, у улици Јове Илића, према пројекту Десанке Шанке Манојловић, пратећи стил савремене архитектуре, задовољавајући све потребе модерног школства свог времена. За наставу је било одређено шест пространих и светлих учионица, капацитета вредног четири стотине ученика. Зграда је подразумевала и фискултурну салу, дворану за ђачку трпезарију на спрату и ђачко купатило. Израђене су и просторије за управу школе, као и стан за тадашњег управитеља. У суседству је уређен пространи парк са цвећем и зеленилом.

Ова школа је радила до 1945.године, под именом Краљице Марије. Након окончања Другог светског рата, бурне политичке промене, између осталог, условиле су и обрачун са ономастичким наслеђем из доба Краљевине. Име школе је промењено и наредних неколико година носила је име – ,,Народна основна школа број 23“. Године 1953. коначно је преименована у назив који опстаје до данашњих дана – Основна школа ,,Бора Станковић“.

Са новим именом настале су и нове околности, важне за будући развој. 1957. године у школу бива уведено осмогодишње образовање, повећава се број ученика и наставничког кадра. Године 1966. школу је похађало 612 ученика, разврстаних у 16 одељења.

Школа ,,Цар Лазар“

Са друге стране, на Бањици је до друге половине 20. века постојала мала сеоска школа ,,Бањица“, подигнута у средишњој улици села – Пауновој, захваљујући залагању имућнијих Бањичана. Школа је званично 1931. названа ,,Цар Лазар“. Након 1945. године и успостављања социјалистичке власти, школи је промењено име у ,,Иван Мажуранић“. Од 1969. године ученици су у њој похађали четворогодишњу наставу, па су прелазили у основну школу ,,Филип Филиповић“ где су настављали своје образовање. Године 1975. сва одељења школе су припојена школи ,,Филип Филиповић“, међутим, 1979. године 12 одељења ове школе, са наставним особљем и имовином, премештено је из школе ,,Филип Филиповић“ у школу ,,Бора Станковић“ и постало њен саставни део.

Школа данас

Седамдесетих године се насеље Бањица урбанизује, па започиње изградња нове велике школске зграде, која би требало својим капацитетом да задовољи развојну динамику насеља. Предвиђено је да се у ту школу усели постојаћа школа ,,Бора Станковић“. Изградња нове зграде је окончана 1981. године и од тада се школа налази на Бањици, у Пауновој улици, под бројем 19а. У стару зграду, у улици Јове Илића, смештен је Факултет организационих наука.

Данас је школа потпуно прилагођена потребама модерне наставе. Поседује 31 учионицу, 2 лабораторије, 7 кабинета, фискултурну салу, отворени фудбалски терен са трибинама, 2 учионице за наставу техничког образовања, читаоницу и библиотеку, свечану салу, зборницу, 4 канцеларије, кухињу, трпезарију, 3 помоћне просторије и зубну амбуланту са пратећим простором.

Школу похађа преко 1300 ученика, а у непосредној настави у васпитно – образовном раду учествује око 80 запослених.