Обавештење о распореду наставе

ОБАВЕШТЕЊЕ

За све наше ученике школска 2021/2022. година почиње 1. 9. 2021. године.

За сва одељења, (осим одељења 3/2, 3/4 3/5 и целог четвртог разреда), настава почиње у 8 часова, и та одељења не мењају смене. Цео четврти разред и одељења 3/2, 3/4, 3/5 мењаће смене на недељном нивоу. У послеподневној смени часови почињу у 13.20 часова.

Према Стручном упутству за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години настава ће се одвијати према првом моделу, тј. образовно-васпитни рад се реализује непосредно у школи, обавезна настава као и остали облици образовно васпитног рада према усвојеном распореду за све ученике од 1. до 8. разреда у одељењу истовремено. Часови трају 45 мин.

Преподневна смена

Час Време Одмор
1. 8:00 – 8:45 5 минута
2. 8:50 – 9:35 15 минута
3. 9:50 – 10:35 15 минута
4. 10:50 – 11:35 5 минута
5. 11:40 – 12:25 5 минута
6. 12:30 – 13:15  

Послеподенвна смена

Час Време Одмор
1. 13:20 – 14:05 5 минута
2. 14:10 – 14:55 15 минута
3. 15:10 – 15:55 15 минута
4. 16:10 – 16:55 5 минута
5. 17:00 – 17:45 5 минута
6. 17:50 – 18:35  

 

Управа школе