Распоред припремне наставе 8. разред

ПРЕДМЕТ Термин
МАТЕМАТИКА

(Зорка Танасковић)

 

Уторак-Претчас

ГЕОГРАФИЈА

(Маријана Вуловић)

 

Петак-7. час

СРПСКИ ЈЕЗИК

( Ивана Пешко)

 

Уторак -претчас

ИСТОРИЈА

Марко Баровић

Ненад Бојић

 

Петак -7. Час

Среда -претчас

ФИЗИКА

(Јован Анђелковић)

 

Петак -8. час

БИОЛОГИЈА

Светлана Каран

Радојка Драговић

Славица Поповић Бубуљук

 

Среда –   7. и 8 .час

Понедељак –претчас

Понедељак – 7 и 8 час

ХЕМИЈА

(Јадранка Павловић)

 

Четвртак -претчас