Топле и хладне боје

Први задатак, „Мрље као почетак“, ученици раде самостално. Добијају случајну мрљу необичних боја и облика.

Следећи задатак, „Сликање канапом“, ради се у паровима. Ученици су претходно припремили три посуде: с плавом, жутом и црвеном бојом. У њих ће стављати конце и канапе различите дебљине. Канапе ће затим затезати и пуштати, те ће њима остављати трагове боја које су изабрали.

Последњи задатак, „Кликери у боји“, ради се у групама ученици убацују кликере у боју, постављају на поклопац од картонске кутије у коме је папир и котрљају кликере стварајући слику.

Кроз игровне активности, практичан рад, истраживање и експеримент ученици стичу знања о бојама, врстама боја.

Завршна активност, ученици певају песму Јесења соната уз приказивање боја. Изложба радова

https://youtu.be/dK_cbgODhuo