УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо вас да се у складу са чл. 55. Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 -др. Закони 129/2021, и 92/2023.) у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, тј. школску 2024/25.године уписују деца рођена од 1. марта 2017. године до 28.02.2018. године.

Ако дете старије од седам и по година због болести и других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од психолога, педагога и наставника разредне наставе. За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2018.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2024. године.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара 2024. године. У складу с тим, упис првака за школску 2024/25. годину почеће 1. априла 2024. године. Школа ће уписати све будуће прваке са подручја које јој буде додељено.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА И МНОГО УСПЕХА!

С поштовањем,
Управа школе