1371115095053

Анђелковић Саша

Директор
Uprava-žene

Петровић Ружица

Помоћник директорa
Uprava-žene

Вељковић Јелена

Секретар
Uprava-žene

Калић Јелена

Психолог
Uprava-žene

Раденковић Сузана

Педагог
Uprava-žene

Ковачевић Радојка

Шеф рачуноводства
Uprava-žene

Хајдук Вељковић Анкица

Финансијско-административни сарадник

Школски одбор

Uprava-muškarci

Тодосић Марко

Председник школског одбора
Uprava-muškarci

Ристић Саша

Uprava-žene

Ковачевић Дољанчевић Јагода

Uprava-muškarci

Јоцић Радослав

Uprava-muškarci

Огњеновић Дарко

Uprava-žene

Вучевић Марија

Uprava-muškarci

Грбовић Драган

Uprava-žene

Антић Мирјана

Uprava-žene

Цветковић Душица