Финансијски план за 2023. годину

Отпис нефинансијске имовине – 2022

Нове набавке – 2022

Извештај пописа финансијске имовине – 2022

Извештај пописа нефинансијске имовине – 2022

Извештај о финансијском пословању – 2022