Јавна набавка – Додела уговора

ЈАВНА НАБАВКА

Донета је одлука од додели уговора за јавну набавку мале вредности, добра – Дигитализација 17 учионица, рачунарска опрема и материјал.