Набавка рачунара и рачунарске опреме

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/19,
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда можете преузети на следећем линку.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Управа школе