НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ

НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ

НАЗИВ ШКОЛЕ И МЕСТО: ОШБОРА СТАНКОВИЋ“, ВОЖДОВАЦ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД: 23.3.-27.3.2020.

Детаљан план наставе можете погледати овде.

 

РАЗРЕД (за средње школе смер, профил)

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

КЉУЧНА АКТИВНОСТ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

 

ДОДАТНА ПОДРШКА И НАЧИН ПРУЖАЊА

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА

Први Српски језик Праћење часова на ТВ-у, у коорелацији са редовним планом

 

Додатна задаци у циљу савладавања технике читања и писања

Учитељ пружа додатну подршку путем мeјл-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака у радној свесци

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Математика Праћење часова на ТВ-у коорелацији са редовним планом

 

Додатни задаци у радној свесци

Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Свет око нас Праћење ТВ  часова у коорелацији са редовним планом Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака

 

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Физичко и здравствено васпитање Наставник шаље материјал за рад путем е –поште и на вајбер групу у складу са наставном јединицом

 

Додатна обавештења, поруке, напомене (у току дана) шаљемо на групу са родитељима

( апликација Вибер).

Увид у радове ученика, домаће задатке преко  мејла

 

Ликовна култура

 

 

 

 

Употреба ликовне технике по слободном избору Додатна обавештења, поруке, напомене (у току дана) шаљемо на групу са родитељима

( апликација Вибер).

Увид у радове ученика преко вибер групе и мејла

 

Музичка култура

 

 

 

 

Слушање песама преко цд који су добили уз уџбеник и њихова илустрација у свескама Певање песама по избору Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Енглески језик

 

 

 

Наставник шаље материјал за рад путем е –поште и на вајбер групу

 

 

Наставник даје упутства како да се ураде задаци у уџбенику и радној свесци,  шта да се слуша на CD-у који су добили уз уџбеник Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Пројектна настава Израда практичног рада по упутству наставника добијеног путем мejла Читају енциклопедије,занимљиве текстове, часописе

 

 

Увид у радове ученика који родитељи шаљу
Верска настава/Грађанско васпитање Припрема и слања материјла за нову лекцију ученицима путем e maila

 

Израда домаћег задатка Увидом у домаће задатке ученика
 

РАЗРЕД (за средње школе смер, профил)

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

КЉУЧНА АКТИВНОСТ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

 

ДОДАТНА ПОДРШКА И НАЧИН ПРУЖАЊА

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА

 Други Српски језик -Корелација
РТС часова и наставних јединица по плану- Давање додатних задатака и материјала

 

-Слање материјала и упутства за рад у оквиру наставне једнице (маил, вибер, Гугл учионица).

-Платформа: Google Classroom. Родитељи имају приступ предметима и материјалима

Платформа Е учионице (за сада делимично):ученици раде задатке у ПДФ уџбенику

 

– Комуникација са родитељима: вибер, е-маил, Гугл учионица.

– Фотографије ученичких радова (свеске, уџбеници, радне свеске).

– Увид у електронску пошту.

– Повратне информције у виду конструктивних и мотивационих коментара за рад.

 

 

Математика Праћење часова са ТВ

Платформа Е учионице:ученици раде задатке у ПДФ уџбенику

 

Слање материјала и упутства за рад у оквиру наставне једнице (маил, вибер, Гугл учионица).

-Платформа: Google Classroom. Родитељи имају приступ предметима и материјалима

Платформа Е учионице (за сада делимично):ученици раде задатке у ПДФ уџбенику

 

– Комуникација са родитељима: вибер, е-маил, Гугл учионица.

– Фотографије ученичких радова (свеске, уџбеници, радне свеске).

– Увид у електронску пошту.

– Повратне информције у виду конструктивних и мотивационих коментара за рад

Свет око нас Праћење часова са ТВ

 

– платформа е-учионице

(употреба дигиталних уџбеника);

-Слање материјала и упутства за рад у оквиру наставне једнице

Слање материјала и упутства за рад у оквиру наставне једнице (маил, вибер, Гугл учионица).

-Платформа: Google Classroom. Родитељи имају приступ предметима и материјалима

Платформа Е учионице (за сада делимично):ученици раде задатке у ПДФ уџбенику

 

– Комуникација са родитељима: вибер, е-маил, Гугл учионица.

– Фотографије ученичких радова (свеске, уџбеници, радне свеске).

– Увид у електронску пошту.

– Повратне информције у виду конструктивних и мотивационих коментара за рад

Физичко и здравствено васпитање Праћење наставе по редовном плану

– Е-mailom и vibrom ученици добијају упутства за правилно извођење вежби;

– употреба релевантних youtube канала као додатна подршка у раду.

Наставник припрема план за правилно извођење вежби код куће;

-мотивише ученике да буду активни;

-прати рад ученика.

 

 Е – пошта са прилозима (фотографије, видео записи)
Ликовна култура Учитељ даје детаљна упутства којом ликовном техником се одређена ликовна тема обрађује

 

Праћење часова на РТС3

Слање материјала и упутства за рад у оквиру наставне једнице (маил, вибер, Гугл учионица).

-Платформа: Google Classroom. Родитељи имају приступ предметима и материјалима

Платформа Е учионице (за сада делимично):ученици раде задатке у ПДФ уџбенику

 

– прегледа послати материјал

– описно вреднује послате радове и даје повратну информацију лично путем маила

 

Музичка култура Праћење часова на РТС3

Праћење наставе по редовном плану

-YouTube снимци и  презентације у зависности од наставне јединице.

 

 

 

Слање материјала и упутства за рад у оквиру наставне једнице (маил, вибер, Гугл учионица).

-Платформа: Google Classroom. Родитељи имају приступ предметима и материјалима

Платформа Е учионице (за сада делимично):ученици раде задатке у ПДФ уџбенику

Шаљу фотографије,илустрације, видео – записе учитељима на мејл и вибер (по потреби)

Певају песме.

 

 

Пројектна настава Платформа Е учионице ученици раде задатке у ПДФ уџбенику

 

Слање

материјала за рад домаћег задатка Е-mailom

 

Електронска пошта,урађене задатке послати mailom

– прегледа послати материјал

– описно вреднује послате радове и даје повратну информацију лично путем маила

Верска наства/Грађанско васпитање Путем е маила наставвник прослеђује наставни материјал за предвиђену наставну јединицу Домаћи задатак

 

Вреднује послате радовне формативним оцењивањем
Енглески језик

 

Наставник шаље материјал за рад путем е –поште и на вајбер групу

 

 

Наставник даје упутства како да се ураде задаци у уџбенику и радној свесци,  шта да се слуша на CD-у који су добили уз уџбеник

 

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

РАЗРЕД (за средње школе смер, профил) ПРЕДМЕТ  

КЉУЧНА АКТИВНОСТ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

 

ДОДАТНА ПОДРШКА И НАЧИН ПРУЖАЊА

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА

Трећи разред Српски језик РТС платформа, вибер група,

е-mail

припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде задатака, прослеђује линкове и видео материјал

 

Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака у радној свесци

Давањем повратне информације

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Математика РТС платформа, вибер група,

е-mail

припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде задатака, прослеђује линкове и видео материјал

 

Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака у радној свесци

Давањем повратне информације

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Природа и друштво РТС платформа, вибер група,

припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде задатака, прослеђује линкове и видео материјал

 

Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака у радној свесци

Давањем повратне информације

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Музичка култура Припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде задатака, прослеђује линкове и видео материјал

 

Домаћи задатак

 

Слушање и певање песама са цд

Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

Ликовна култура Наставник шаље материјал за рад путем е –поште и на вајбер групу

 

 

Наставник даје упутства како да се ураде задаци у уџбенику и радној свесци,  шта да се слуша на CD-у који су добили уз уџбеник

 

Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

Физичко васпитање  

Припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде вежби, прослеђује линкове и видео материјал

 

Јутарња гимнастика свако јутро

Посебне вежбе обликовања

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер мејла

 

Енглески језик Наставник шаље материјал за рад путем е –поште и на вајбер групу

 

 

Наставник даје упутства како да се ураде задаци у уџбенику и радној свесци,  шта да се слуша на CD-у који су добили уз уџбеник

 

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Верска настава/Грађанско Васпитање Наставник шаље материјал за рад путем е –поште

 

Домаћи задатак Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

 

РАЗРЕД (за средње школе смер, профил)

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

КЉУЧНА АКТИВНОСТ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

 

ДОДАТНА ПОДРШКА И НАЧИН ПРУЖАЊА

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА

Четврти разред Српски језик Праћење предавања РТС у корелацији са редовним планом

Учитељ припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде задатака, прослеђује линкове и видео материјал на е учионици и  путем мејла

Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака у радној свесци

Давањем повратне информације

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Математика Праћење предавања ртс у корелацији са редовним планом

Учитељ припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде задатака, прослеђује линкове и видео материјал на е учионици

 

Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака у радној свесци

Давањем повратне информације

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Природа и друштво Праћење предавања ртс у корелацији са редовним планом путем е уционице

Учитељ припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде задатака, прослеђује линкове и видео материјал

Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака у радној свесци

Давањем повратне информације

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Музичка култура Праћење наставе по редовном плану е учионица

-YouTube снимци и  презентације у зависности од наставне јединице

Праћење часова на РТС

Учитељ пружа додатну подршку путем маил-а и вибер групе постављањем:

Додатних појашњења

Задавањем домаћих задатака у радној свесци

Давањем повратне информације

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Ликовна култура Припрема и прослеђује материјал, објашњава начин израде задатака, прослеђује линкове и видео материјал

 

Домаћи задатак

 

Слушање и певање песама са цд

Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

Физичко васпитање Наставник шаље материјал за рад путем е –поште и на вајбер групу

 

 

Наставник даје упутства како да се ураде задаци у уџбенику и радној свесци,  шта да се слуша на CD-у који су добили уз уџбеник

 

Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

Енглески језик Наставник шаље материјал за рад путем е –поште и на вајбер групу

 

Праћење часова на РТС3

Наставник даје упутства како да се ураде задаци у уџбенику и радној свесци,  шта да се слуша на CD-у који су добили уз уџбеник

 

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Верска настава/ Грађанско васпитање Наставник шаље материјал за рад путем е –поште

 

Домаћи задатак Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

 

РАЗРЕД (за средње школе смер, профил)

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

КЉУЧНА АКТИВНОСТ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

 

ДОДАТНА ПОДРШКА И НАЧИН ПРУЖАЊА

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА

Пети разред Српски језик и књижевност Предавања РТС-а 4 часа

у коореалцији са редовним планом

Постављање материјала за рад на е гугл учионици

Давање додатних задатака у радној свесци Ученици достављају тражени материјал наставници на мејл или шаљу одговоре на гугл учионици у рубрикама предвиђеним за то које је наставница оформила
Енглески језик Праћење предавања ртс1 час

Ученици прате и записују садржаје у свеску, прате презентацију и задатке постављене на е учионици

Постављање упитника и тестова Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Историја Праћење предавања ртс-а

Е учионица на гугл платформи

Постављање додатног материјала

Путем е учионице

 

Задавање домаћег задатка

Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Географија Праћење предавања ртс-а

Е учионица на гугл платформи

Путем е учионице

 

Задавање домаћег задатка

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Биологија Праћењем предавања ртс 1 час

Упућивање на е уџбеник, постављање материјала на е учионицу,

 

Давањем домаћег задатка -одговарају на питања и решавају задатке за утврђивање

-бележе у свеске најважније појмове и чињенице

-формативним оцењивањем наставник бележи напредовање ученика

Математика Праћење ТВ часова – 4 часа

Додатни задаци који се шаљу петем мејла

Домаћи задаци –израда задатака из збирке Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Информатика и рачунарство Наставник на платформу поставља материјал и задатке које ученици треба да ураде. Ученици читају материјал, прегледају видео везан за наставну јединицу и одговарају на питања везана за исту. Попуњавање теста на е учионици Увид у радове ученика, домаће задатке постављањемна е гугл учионицу
Техника и технологија Наставник на е платформи поставља материјал и задатке,упућује  ученике на уџбеник и презентацију, и шаље инструкције за рад

(задатке)

Израда техничког цртежа Увид у радове ученика, домаће задатке преко е учионице

 

Ликовна култура Израда рада по инструкцији и упутству наставника постављеној на е учионици Израда рада одређеном ликовном техником Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Музичка култура Наставник упућује ученике на уџбеник (електронски или папирни) као и на материјале на гугл учионици који ће допунити лекцију из књиге занимљивим садржајима. Домаћи задатак на е учионици Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Физичко и здравствено васпитање Наставник шаље видео материјал уз одговарајућа објашњења. Демонстратори су врхунски спортисти, репрезентативци  Републике Србије.

 

Постављањем додатног материјала на е учионици Комуникација са ученицима путем мејла и гугл учионице
Немачки језик Гугл учионица, едукаплеј платформа преко које ћу поставити и обрадити наставне јединице Домаћи задаци на е учионици

 

Комуникација са ученицима путем мејла и гугл учионице
Верска настава/ Грађанско васпитање Наставник шаље материјал за рад путем е –поште

 

Домаћи задатак Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

 

РАЗРЕД (за средње школе смер, профил)

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

КЉУЧНА АКТИВНОСТ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

 

ДОДАТНА ПОДРШКА И НАЧИН ПРУЖАЊА

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА

Шести разред Српски језик и књижевност Предавања РТС-а 4 часа

у коореалцији са редовним планом

Постављање материјала за рад на е гугл учионици

Давање додатних задатака у радној свесци Ученици достављају тражени материјал наставници на мејл или шаљу одговоре на гугл учионици у рубрикама предвиђеним за то које је наставница оформила

 

Енглески језик Праћење предавања ртс-а 1 час

 

Е учионица на гугл платформи

Постављање додатног материјала

Постављање упитника и тестова Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Историја Праћење предавања РТС-а 1 час

 

Е учионица на гугл платформи

Постављање додатног материјала

Путем е учионице

 

Задавање домаћег задатка

Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Географија Праћење предавања ТВ 1 час

Е учионица на гугл платформи

Путем е учионице

 

Задавање домаћег задатка

Увид у радове ученика, домаће задатке преко е учионице
Биологија Праћењем предавања путем ТВ1 час

Упућивање на е уџбеник, постављање материјала на е учионицу,

 

Давањем домаћег задатка -одговарају на питања и решавају задатке за утврђивање

-бележе у свеске најважније појмове и чињенице

-формативним оцењивањем наставник бележи напредовање ученика

Физика Праћење наставе преко РТС-платформе 1 час

 

Е учионица на гугл платформи

Постављање додатног материјала

Давање домаћег задатка и материјала за рад на е гугл учионици Увид у радове ученика, домаће задатке преко е учионице
Математика Праћење ТВ часова – 4 часа

Додатни задаци који се шаљу петем мејла

Домаћи задаци –израда задатака из збирке Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Информатика и рачунарство Наставник на платформу поставља материјал и задатке које ученици треба да ураде. Ученици читају материјал, прегледају видео везан за наставну јединицу и одговарају на питања везана за исту. Попуњавање теста на е учионици Увид у радове ученика, домаће задатке постављањемна е гугл учионицу
Техника и технологија Наставник на е платформи поставља материјал и задатке,упућује  ученике на уџбеник и презентацију, и шаље инструкције за рад

(задатке)

Израда техничког цртежа Увид у радове ученика, домаће задатке преко е учионице

 

Ликовна култура Израда рада по инструкцији и упутству наставника постављеној на е учионици Израда рада одређеном ликовном техником Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Музичка култура Наставник упућује ученике на уџбеник (електронски или папирни) као и на материјале на гугл учионици који ће допунити лекцију из књиге занимљивим садржајима. Домаћи задатак на е учионици Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Физичко и здравствено васпитање Наставник шаље видео материјал уз одговарајућа објашњења. Демонстратори су врхунски спортисти, репрезентативци  Републике Србије.

 

Постављањем додатног материјала на е учионици Комуникација са ученицима путем мејла и гугл учионице
Немачки језик Гугл учионица платформа преко које ћу поставити и обрадити наставне јединице Домаћи задаци на е учионици

 

Комуникација са ученицима путем мејла и гугл учионице
Верска настава/Грађанско васпитање Наставник шаље материјал за рад путем е –поште

 

Домаћи задатак Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

 

РАЗРЕД (за средње школе смер, профил)

 

ПРЕДМЕТ

 

КЉУЧНА АКТИВНОСТ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

 

ДОДАТНА ПОДРШКА И НАЧИН ПРУЖАЊА

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА

Седми разред Српски језик и књижевност Праћење предавања ртс-а

Предметни наставник припрема вежбања, која су у складу са телевизијским лекцијама и поставља вежбања на гугловој учионици.

Давање додатних задатака у радној свесци и на е учиони  

Увид у радове ученика путем е учионице

Енглески језик Праћење предавања ртс-а 1 час

Е учионица на гугл платформи

Постављање додатног материјала

Постављање упитника и тестова

 

Постављање додатних линкова

-Прегледање и исправак повратног материјала од ученика;

-евидентирање активности

 

 

Историја Праћење предавања ртс-а

Е учионица на гугл платформи

Постављањее додатног материјала

Путем е учионице

 

Задавање домаћег задатка

Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Географија Праћење предавања ртс-а

Е учионица на гугл платформи

Путем е учионице

 

Задавање домаћег задатка

Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Биологија Праћење предавања на РТС-у

Комуникација и прослеђивање материјала обавља се и путем мејла преко одељенског старешине,

Гугл учионице

 

Давањем домаћег задатка Путем платформе Google classroom,

E mail-a, формативним оцењивањем у електронском дневнику

 

Физика Праћење наставе преко РТС-платформе 1 час

 

Е учионица на гугл платформи

Постављање додатног материјала

Давање домаћег задатка и материјала за рад на е гугл учионици Увид у радове ученика, домаће задатке преко е учионице
Математика Праћење ТВ часова – 4 часа

Додатни задаци који се шаљу петем мејла

Домаћи задаци –израда задатака из збирке Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Хемија

 

ТВ часови (РТС 3)

Google учионица (е- учионица)

Електонска пошта (е-мail)

Наставник по завршеној ТВ лекцији даје домаћи задатак и поставља у е-учионицу додатни/допунски материјал који ће користити ученицима при савладавању градива. Урађени домаћи задаци (постављени као одговор на задатак у е-учионици или послати мејлом наставнику)
Информатика и рачунарство Наставник на платформу поставља материјал и задатке које ученици треба да ураде. Ученици читају материјал, прегледају видео везан за наставну јединицу и одговарају на питања везана за исту. Попуњавање теста на е учионици Увид у радове ученика, домаће задатке постављањемна е гугл учионицу
Техника и технологија Наставник на е платформи поставља материјал и задатке,упућује  ученике на уџбеник и презентацију, и шаље инструкције за рад

(задатке

Израда техничког цртежа Увид у радове ученика, домаће задатке преко е учионице

 

Ликовна култура Израда рада по инструкцији и упутству наставника постављеној на е учионици Израда рада одређеном ликовном техником Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Музичка култура Наставник упућује ученике на уџбеник (електронски или папирни) као и на материјале на гугл учионици који ће допунити лекцију из књиге занимљивим садржајима. Домаћи задатак на е учионици Наставник у гугл учионици поставља разне тестове квизове за проверу знања. Ученици имају прилике да виде свој рад и наставницин коментар па да га допуне и пошаљу поново на прегледање ако има потребе
Физичко и здравствено васпитање Наставник шаље видео материјал уз одговарајућа објашњења. Демонстратори су врхунски спортисти, репрезентативци  Републике Србије.

 

Постављањем додатног материјала на е учионици Комуникација са ученицима путем мејла и гугл учионице
Немачки језик Праћење наставе преко РТС

Гугл учионица платформа преко које ћу поставити и обрадити наставне јединице

Домаћи задаци на е учионици

 

Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Верска настава/ Грађанско васпитање Наставник шаље материјал за рад путем е –поште

 

Домаћи задатак Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

 

РАЗРЕД (за средње школе смер, профил)

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

КЉУЧНА АКТИВНОСТ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

 

ДОДАТНА ПОДРШКА И НАЧИН ПРУЖАЊА

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА

Осми разред Српски језик и књижевност Праћење предавања ртс-а

Предметни наставник припрема вежбања, која су у складу са телевизијским лекцијама и поставља вежбања на гугловој учионици.

Давање додатних задатака у радној свесци

Упућивање ученика на блог наставника

Ученици достављају тражени материјал наставници на мејл или шаљу одговоре на гугл учионици у рубрикама предвиђеним за то које је наставница оформила

 

Енглески језик Путем е учионице на гуглу

Постављањем материјала

Постављање упитника и тестова на е учионици Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Историја Праћење предавања ртс-а

Е учионица на гугл платформи

Постављањее додатног материјала

Путем е учионице

 

Задавање домаћег задатка

Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Географија Праћење предавања ртс-а

Е учионица на гугл платформи

Путем е учионице

 

Задавање домаћег задатка

Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Биологија Праћење предавања на РТС-у

Комуникација и прослеђивање материјала обавља се и путем мејла преко одељенског старешине,

Гугл учионице

 

Давањем домаћег задатка -одговарају на питања и решавају задатке за утврђивање

-бележе у свеске најважније појмове и чињенице

-формативним оцењивањем наставник бележи напредовање ученика

Математика Праћење ТВ часова – 4 часа

Додатни задаци који се шаљу петем мејла

Домаћи задаци –израда задатака из збирке Увид у радове ученика, домаће задатке преко вибер групе и мејла

 

Физика Праћење наставе преко РТС-платформе 1 час

 

Е учионица на гугл платформи

Постављање додатног материјала

Давање домаћег задатка и материјала за рад на е гугл учионици Увид у радове ученика, домаће задатке преко е учионице
Хемија

 

ТВ часови (РТС 3)

Google учионица (е- учионица)

Електонска пошта (е-мail)

Наставник по завршеној ТВ лекцији даје домаћи задатак и поставља у е-учионицу додатни/допунски материјал који ће користити ученицима при савладавању градива. Урађени домаћи задаци (постављени као одговор на задатак у е-учионици или послати мејлом наставнику)
Информатика и рачунарство Наставник на платформу поставља материјал и задатке које ученици треба да ураде. Ученици читају материјал, прегледају видео везан за наставну јединицу и одговарају на питања везана за исту. Попуњавање теста на е учионици Увид у радове ученика, домаће задатке постављањемна е гугл учионицу
Техника и технологија Наставник на е платформи поставља материјал и задатке,упућује  ученике на уџбеник и презентацију, и шаље инструкције за рад

(задатке

Израда техничког цртежа Увид у радове ученика, домаће задатке преко е учионице

 

Ликовна култура Израда рада по инструкцији и упутству наставника постављеној на е учионици Израда рада одређеном ликовном техником Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Музичка култура Наставник упућује ученике на уџбеник (електронски или папирни) као и на материјале на гугл учионици који ће допунити лекцију из књиге занимљивим садржајима. Домаћи задатак на е учионици Примање и праћење задатака путем задатака или Google упитника у овиру онлајн учионице
Физичко и здравствено васпитање Наставник шаље видео материјал уз одговарајућа објашњења. Демонстратори су врхунски спортисти, репрезентативци  Републике Србије.

 

Постављањем додатног материјала на е учионици Комуникација са ученицима путем мејла и гугл учионице
Немачки језик Гугл учионица платформа преко које ћу поставити и обрадити наставне јединице Домаћи задаци на е учионици

 

Комуникација са ученицима путем мејла и гугл учионице
Верска настава/ Грађанско васпитање Наставник шаље материјал за рад путем е –поште

 

Домаћи задатак Увид у радове ученика, домаће задатке преко мејла

 

OСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (нпр, стручно усавршавање наставнике, информисање родитеља, психолошка подршка ученицима…)

 

РЕАЛИЗАТОРИ ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАПОМЕНА
Информисање родитеља путем сајта школе,огласне табле,одељењских старешина

( вибер група)

Директор,помоћник директора Информисаност родитеља о настави на даљину
Отворена педагошко- психолошка гугл е- учионица као подршка ученицима и родитељаима у лакшем прилагођавању на учење на даљину пп служба Укључивање што већег броја ученика

Пружање додатне подршке у превазилажењу новонастале ситуације

Контактирати родитеље деце којима је потребна додатна подршка у образовању Пп служба

Одељењске старешине

Пружање додатне подршке у савладавању учења на даљину

Пружити психолошку подршку породици

Пружање додатне подршка у овладавању е –алатима и раду на платформама наставницима унутар школе ( хоризонтално учење) кроз стручна већа и активе Директро,помоћник,пп служба,руководиоци стручних већа Пружити додатну помоћ у  овладавању е алатима и раду на платформама Наставници који немају искуства у коришћењу е алата пратиће обуке које су организоване на разним платформама
Пружање подршке наставном кадру у актуелној ситауцији Директор,помоћник,пп служба -Упућивање на нове алате учења на даљину

-Упућивање на примере добре праксе

-Одржавање мотивације , солидарности и подршке