ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. С обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно- васпитног рада са ученицима – Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17.3.2020.године.

У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, фокус је на програмским садржајима општеобразованих и стручних предмета са највећим фондом часова. Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који обухватају обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења. Наставници ће такође прослеђивати материјале путем електронслке поште, Вибер група или у оквиру онлајн платформе. Наставници ће бележити податке о напредовању ученика на основу повратних информација ученика о праћењу наставе на даљину.

Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарство просвете, науке и технолошког развоја www.rasporednastave.gov.rs

Молимо вас да заједничким напорима, добром кординацијом и свакодневном комуникацијом са одељенским старешинама усмеримо и мотивишемо децу да извршавају дневне обавезе везане за праћење наставе на даљину.

Молимо вас да пратите информације сајта Министарство просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/vesti/ и ОШ „ Бора Станковић“ http://www.osborastankovicvozdovac.edu.rs/.

Управа школе