ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу одлуке МПНТ : 610-00-00178/2021-07 од 12. 3. 2021. године у периоду од 15. марта до 19. марта 2021.године образовно-васпитни рад организује се на следећи начин:
У првом циклусу (1. до 4. разреда) наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе.
У другом циклусу (5. до 8. разреда) образовно-васпитни рад оствариће се путем наставе на даљину уз коришћење Гугл учионица. Часови трају 45 минута по важећем распореду.

Присуство ученика се евидентира, односно, евидентирају се ученици који нису били присутни на часу.

Београд, 12. март 2021. године Директор
Доц. др Рада Ракочевић