Одлука о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 05/19,
Услуга израде техничке документације за озакоњење објекта, ознака из ОРН 71220000 – Услуге пројектовања у архитектури
Више детаљ о самом уговору можете погледати путем следећег линка.

Управа школе.