УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да се у складу са чл. 18.Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр.88/2017, 27/2018.- др закон 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020) у први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, тј. школску 2020/21.године уписују се деца рођена од 1. марта 2013. године до 28.02.2014. године.

Ако дете старије од седам и по година због болести и других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од психолога, педагога и наставника разредне наставе. За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2014.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2020. године.

Документа потребна за упис:

  • Потврда о извршеном лекарском прегледу детета;
  • Потврда о похађању припремног предшколског програма;

Тестирање деце обавиће психолог школе у заказаним терминима.

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана, понедељком, средом,четвртком и петком од 8 до15 часова, а уторком од 8 до 18 часова.

Будућим првацима желимо срећан почетак и успешно школовање!

С поштовањем,
Управа школе