УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да се у складу са чл. 18.Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр.88/2017, 27/2018-др. Закони 10/2019,6/2020 и 129/2021.) у први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, тј. школску 2022/23.године уписују се деца рођена од 1. марта 2015. године до 29.02.2016. године.

Ако дете старије од седам и по година због болести и других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од психолога, педагога и наставника разредне наставе. За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2016.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2022. године.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара 2022. године. У складу с тим, упис првака у школску 2022/23.годину почеће 1. априла 2022. године. Школа ће уписати све будуће прваке са подручја које јој буде додељено. Постоји могућност да школа упише и ученике са подручја других школа, али само уз писмени захтев родитеља, односно законског заступника, уколико то дозвољавају просторне и кадровске могућности (Чл.22 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 др. Закони 10/2019, 6/2020 и 129/2021. ). Школа ће, у складу са законом, обавестити родитеља, односно другог законског заступника, по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2022. године.

Будућим првацима желимо срећан почетак и успешно школовање!

С поштовањем,
Управа школе