Упис у први разред

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да се у складу са чл.18. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени глсник РС бр. 88/2017 од 29.9.2017.) у први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по,а највише седам и по година тј. у школску 2018/2019. године уписују се деца рођена од 1. марта 2011. године до 28.2.2012. године.

Ако дете старије од седам и по година због болести и других разлога није уписано у први разред,може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од психолога,педагога и наставника разредне наставе.Такође,након провере спремности за полазак у школу, у први разред се може уписати и дете које има од шест до шест и по година.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара 2018. године. У складу с тим, упис првака у школску 2018/2019 годину почеће 1. априла 2018. године. Школа ће уписати све будуће прваке са подручја које јој буде додељено. Постоји могућност да школа упише и ученике са подручја других школа, али само уз писмени захтев родитеља, односно законског заступника,у колико то дозвољавају просторне и кадровске могућности школе (Чл. 22 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, СГ бр. 88/2017 од 29.9.2017.). Школа ће у складу са законом обавестити родитеља односно другог законског заступника,по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30.априла 2018.године.

Документа потребна за упис:

  •  Извод из матичне књиге рођених;
  • Потврда о извршеном лекарском прегледу;
  • Потврда о похађању припремног предшколског програма;
  • Доказ о пребивалишту детета;

Тестирање ће обавити психолог школе у заказаним терминима.

Управа школе