Ученик генерацијe

Ученик генерације ОШ „Бора Станковић“ школске 2020/21. године

Вук Гочић 8/4

Одељењски старешина Валерија Михајловић