Јавна набавка мале вредности 05/19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА

Позив за подношење понуда можете преузети на следећем линку.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Управа школе