Годишњи план за школску 2022-23 годину

Годишњи извештај за школску 2021-22 годину

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

Пословник о организацији и раду ученичког парламента

Пословник о организацији и раду школског одбора

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Статут Основне школе “Бора Станковић”

Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика

ПЛАН МЕРА за остваривање и унапређивање родне равноправности за школску 2022/2023. годину

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о раду ђачке кухиње

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о награђивању и похваљивању ученика